ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี | เข้าสู่เว็บไซต์ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี

 • ภ.จว.ลพบุรี

  11 ต.ค.2557 -พล.ต.ต.อำนวย นิ่มมะโน รรท.ผบช.ภ.1 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม ภ.จว.ลพบุรี..
 • ภ.จว.ลพบุรี

  11 ต.ค.2557 -พล.ต.ต.อำนวย นิ่มมะโน รรท.ผบช.ภ.1 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม ภ.จว.ลพบุรี..
 • ภ.จว.ลพบุรี

  11 ต.ค.2557 -พล.ต.ต.อำนวย นิ่มมะโน รรท.ผบช.ภ.1 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม ภ.จว.ลพบุรี..
 • ภ.จว.ลพบุรี

  11 ต.ค.2557 -พล.ต.ต.อำนวย นิ่มมะโน รรท.ผบช.ภ.1 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม ภ.จว.ลพบุรี..
 • ภ.จว.ลพบุรี

  11 ต.ค.2557 -พล.ต.ต.อำนวย นิ่มมะโน รรท.ผบช.ภ.1 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม ภ.จว.ลพบุรี..
 • ภ.จว.ลพบุรี

  11 ต.ค.2557 -พล.ต.ต.อำนวย นิ่มมะโน รรท.ผบช.ภ.1 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม ภ.จว.ลพบุรี..
 • ภ.จว.ลพบุรี

  11 ต.ค.2557 -พล.ต.ต.อำนวย นิ่มมะโน รรท.ผบช.ภ.1 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม ภ.จว.ลพบุรี..
 • ภ.จว.ลพบุรี

  11 ต.ค.2557 -พล.ต.ต.อำนวย นิ่มมะโน รรท.ผบช.ภ.1 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม ภ.จว.ลพบุรี..
 • ภ.จว.ลพบุรี

  11 ต.ค.2557 -พล.ต.ต.อำนวย นิ่มมะโน รรท.ผบช.ภ.1 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม ภ.จว.ลพบุรี..
 • ภ.จว.ลพบุรี

  13 ต.ค.2557 -พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา รรท.ผบก.ภ.จว.ลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ภ.จว.ลพบุรี ร่วมกันประกอบพิธีเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2557..
 • ภ.จว.ลพบุรี

  13 ต.ค.2557 -พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา รรท.ผบก.ภ.จว.ลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ภ.จว.ลพบุรี ร่วมกันประกอบพิธีเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2557..
 • ภ.จว.ลพบุรี

  13 ต.ค.2557 -พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา รรท.ผบก.ภ.จว.ลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ภ.จว.ลพบุรี ร่วมกันประกอบพิธีเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2557..
 • ภ.จว.ลพบุรี

  13 ต.ค.2557 -พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา รรท.ผบก.ภ.จว.ลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ภ.จว.ลพบุรี ร่วมกันประกอบพิธีเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2557..
 • ภ.จว.ลพบุรี

  13 ต.ค.2557 -พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา รรท.ผบก.ภ.จว.ลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ภ.จว.ลพบุรี ร่วมกันประกอบพิธีเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2557..
 • ภ.จว.ลพบุรี

  13 ต.ค.2557 -พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา รรท.ผบก.ภ.จว.ลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ภ.จว.ลพบุรี ร่วมกันประกอบพิธีเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2557..
 • ภ.จว.ลพบุรี

  13 ต.ค.2557 -พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา รรท.ผบก.ภ.จว.ลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ภ.จว.ลพบุรี ร่วมกันประกอบพิธีเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2557..
 • ภ.จว.ลพบุรี

  13 ต.ค.2557 -พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา รรท.ผบก.ภ.จว.ลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ภ.จว.ลพบุรี ร่วมกันประกอบพิธีเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2557..
 • ภ.จว.ลพบุรี

  5 ต.ค.2557 - รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา รรท.ผบก.ภ.จว.ลพบุรี ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่
 • ภ.จว.ลพบุรี

  5 ต.ค.2557 - รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา รรท.ผบก.ภ.จว.ลพบุรี ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่
 • ภ.จว.ลพบุรี

  7 ต.ค.2557 - พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา รรท.ผบก.ภ.จว.ลพบุรี ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ