ทำเนียบผู้บังคับบัญชา - ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี : ภ.จว.ลพบุรี
หน้าแรก เกี่ยวกับ ภ.จว.ลพบุรี ติดต่อ ภ.จว.ลพบุรี   หน้าแรก ทำเนียบผู้บังคับบัญชา ภ.จว.ลพบุรี
GO
ผู้ใช้ทั่วไป
หน้าแรก

สำหรับเจ้าหน้าที่


สถิติเว็บไซต์

วันนี้

เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ปีนี้
ปีที่แล้ว
 

  ทำเนียบผู้บังคับบัญชา ภ.จว.ลพบุรี
 
รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง ผกก.ภ.จว.ลพบุรี
 
ลำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ดำรงตำแหน่งถึง
1 พ.ต.ท. หลวงวิจิตรยุทธสาร 2 ก.พ. 2482 21 เม.ย. 2484
2 พ.ต.ต. หลวงขจรรักษา 21 เม.ย. 2484 1 ส.ค. 2485
3 พ.ต.ต. หลวงจันทบุรา 1 ส.ค. 2485 24 เม.ย. 2486
4 พ.ต.ต. ฉัตร หนุนภักดี 24 เม.ย. 2486 24 ต.ค. 2487
5 พ.ต.ต. กว้าง โลหิตรัตน 24 ต.ค. 2487 19 เม.ย. 2489
6 พ.ต.ต. อุย สิญจ์ปัญจะ 19 เม.ย. 2489 1 มิ.ย. 2489
7 พ.ต.ต. เพ็ง กรีทอง 1 มิ.ย. 2489 4 ส.ค. 2493
8 พ.ต.ท. ประเสริฐ ชาตินักรบ 4 ส.ค. 2493 24 พ.ย. 2493
9 พ.ต.ต. บุญชู ยอดนาค 24 พ.ย. 2493 15 พ.ย. 2494
10 พ.ต.ท. จรุง เศวตนันท์ 15 พ.ย. 2494 7 เม.ย. 2496
11 พ.ต.ท. ขุนศรีวรายุทธ 7 เม.ย. 2496 1 มี.ค. 2498
12 พ.ต.ท. เทพ ศุภสมิต 1 มี.ค. 2498 8 เม.ย. 2499
13 พ.ต.ต. สิทธิ์ กระแสเวส 8 เม.ย. 2499 13 ส.ค. 2500
14 พ.ต.ท. สนั่น คำพรรณ์ 13 ส.ค. 2500 4 พ.ย. 2502
15 พ.ต.ท. ชโย ชำนาญกิจ 4 พ.ย. 2502 22 ส.ค. 2506
16 พ.ต.ท. เสวก พรหมบุรี 22 ส.ค. 2506 1 มิ.ย. 2507
17 พ.ต.ท. ตรึก สุทธิจิตต์ 1 มิ.ย. 2507 1 พ.ค. 2511
18 พ.ต.ท. ประจันต์ พราหมณพันธ์ 1 พ.ค. 2511 2 ก.ค. 2516
19 พ.ต.ท.ม.ร.ว. รังษี ภานุมาศ 2 ก.ค. 2516 1 ส.ค. 2518
20 พ.ต.ท. เชาว์ วิเชียรสรรค์ 1 ส.ค. 2518 16 พ.ย. 2519
21 พ.ต.อ. ชนะ เมฆวิภาต 16 พ.ย. 2519 8 พ.ย. 2522
22 พ.ต.อ. ชลอ เกิดเทศ 8 พ.ย. 2522 10 ต.ค. 2523
23 พ.ต.อ. อนันต์ ดีประเสริฐวิทย์ 10 ต.ค. 2523 1 ต.ค. 2525
24 พ.ต.อ. สันติ มลิทอง 1 ต.ค. 2525 5 ต.ค. 2527
25 พ.ต.อ. กมล พุทธารัตน์ 5 ต.ค. 2527 2 ต.ค. 2528
26 พ.ต.อ. สมใจ โพดาพล 2 ต.ค. 2528 1 ธ.ค. 2532
 
 
รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง รอง ผบก.(ทนท.หน.ภ.จว.)ลพบุรี
 
ลำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ดำรงตำแหน่งถึง
1 พ.ต.อ. พจนารถ เศวตาสัย 1 ธ.ค. 2532 1 ธ.ค. 2533
2 พ.ต.อ. อาภรณ์ ไทยกุล 1 ธ.ค. 2533 23 ม.ค. 2537
3 พ.ต.อ. สมใจ โพดาพล 23 ม.ค. 2537 28 ก.พ. 2538
 
 
รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี
 
ลำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล คำรงตำแหน่งตั้งแต่ ดำรงตำแหน่งถึง

1

พล.ต.ต. สมใจ โพดาพล 1 มี.ค. 2538 9 ม.ค. 2539
2 พล.ต.ต. มงคล กมลบุตร 9 ม.ค. 2539 4 ต.ค. 2539
3 พล.ต.ต. สุนทร ราชพลพิจารณ์ 4 ต.ค. 2539 30 ก.ย. 2540
4 พล.ต.ต. สุรศักดิ์ ไชยโกมินทร์ 2 ต.ค. 2540 1 ต.ค. 2541
5 พล.ต.ต. เริงธรรม เชื้อแก้ว 2 ต.ค. 2541 1 ต.ค. 2542
6 พล.ต.ต. อชิระ สมแก้ว 2 ต.ค. 2542 1 ต.ค. 2543
7 พล.ต.ต. รชต เย็นทรวง 2 ต.ค. 2543 30 ก.ย. 2545
8 พล.ต.ต. ถวิล แจ่มอุลิตรัตน์ 1 ต.ค. 2545 30 ก.ย. 2548

9

พล.ต.ต. เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา 1 ต.ค. 2548 30 ก.ย. 2549
10 พล.ต.ต. ภิรมย์ มาลากุล ณ อยุธยา 1 ต.ค. 2549 30 ก.ย. 2550
11 พล.ต.ต. เติมพงษ์ สิทธิประเสริฐ 1 ต.ค. 2550 30 ก.ย. 2551
12 พล.ต.ต. สถิตย์ ต้นสงวน 1 ต.ค. 2551 7 ก.ย.2552
13 พล.ต.ต. กิตติ รุ่งเรืองวงษ์ 7 ก.ย.2552 25 พ.ย.2552
14 พล.ต.ต. ชาติชาย แตงเอี่ยม 25 พ.ย.2552 28 ธ.ค.2554
15 พล.ต.ต. ประยุทธิ์ วะนะสุข 28 ธ.ค.2554 30 ก.ย.2555
16 พล.ต.ต. วัฒนา เขตร์สมุทร 1 ต.ค.2555 30 ก.ย.2556
17 พล.ต.ต. มนตรี ยิ้มแย้ม 1 ต.ค.2556 30 ก.ย.2557
18 พล.ต.ต. ชัยพร พานิชอัตรา 1 ต.ค.2557 29 ต.ค.2558
19 พล.ต.ต. สืบพงษ์ ภาษยะวรรณ 30 ต.ค.2558 30 ก.ย.2559
20 พล.ต.ต. ฎิษพจณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 3 ต.ค.2559 30 ก.ย.2560
21 พล.ต.ต. ชัยน์วัฒน์ อรัญวัฒน์ 1 ต.ค.2560 30 ก.ย.2561
22 พล.ต.ต. สุนทร โตรอด 1 ต.ค.2561 30 ก.ย.2562
23 พล.ต.ต. ณัฐพล ศุกระศร 1 ต.ค.2562 30 ก.ย.2563
24 พล.ต.ต. พัลลภ แอร่มหล้า 1 ต.ค.2563 ถึงปัจจุบัน
 
 
 


กิจกรรมเร็วๆ นี้
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ


© สงวนลิขสิทธิ์ ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี : เลขที่ 191 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์/โทรสาร 036-411657, 036-411607
จำนวนผู้ชมทั้งหมด ครั้ง
© All Rights Reserved 2021   พัฒนาโดย :: ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี